22 November 2010

ECFIA's beleid voor etikettering

Hierop zijn de REACH en de CLP van kracht.

Overeenkomstig de nieuwe REACH en CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn de leden van ECFIA het volgende overeengekomen betreffende de etikettering voor Hoge Temperatuur Isolatiewol (HTIW). Dit beleid vervangt de oude versie gebaseerd op de bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG.

Producten van bio-oplosbare vezels (AES)

De leden van ECFIA zijn overeengekomen dat er geen etiket nodig is voor AES-producten. Een Veiligheidsinformatieblad of "Safety Data Sheet" (SDS) is direct beschikbaar via uw leverancier.

Hittebestendige vuurvaste keramische vezels (ASW)/
Producten van hittebestendige vuurvaste keramische vezels (ASW/RCF)

Het ECFIA beveelt voor alle ASW/RCF-producten een etiket aan met het vrijwillige "Attention label" dat vanaf deze website gedownload kan worden. [Download]

Bovendien moeten ASW/RCF-producten die beschouwd worden als stoffen of mengsels volgens de CLP-verordening van een etiket worden voorzien. Het wettelijke CLP-etiket kan vanaf deze website gedownload worden. Download]

Een beschrijving van het beleid voor etikettering van ASW/RCF-producten kann vanaf deze website gedownload worden (alleen in het Engels). [Download]

Een Veiligheidsinformatieblad is direct beschikbaar via uw leverancier.

Producten van polykristallijne vezels (PCW)

Polykristallijne vezels hoeven onder de CLP-verordening en de REACH-registratie niet noodzakelijk een etiket te krijgen. Dit mag dus vrijwillig en naar eigen goeddunken worden toegepast. Het etiket kan vanaf deze website gedownload worden. [Download]

Een Veiligheidsinformatieblad is direct beschikbaar via uw leverancier.